Rada Uczelni

Terminy posiedzeń Rady

Najbliższe posiedzenia Rady Uczelni odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. oraz 20 maja 2021 r.