Rada Uczelni

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni UKW 2019-2020