Rada Uczelni

Sprawozdanie z działalności Rady Uczelni 2019 - 2020

W załączniku publikujemy sprawozdanie z pierwszej kadencji Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.