Rada Uczelni

Regulamin Rady Uczelni

Na posiedzeniu Rady Uczelni 6 czerwca 2019 r. został uchwalony Regulamin Rady.
Dokument dostępny tutaj.