Rada Uczelni

Posiedzenie Rady Uczelni

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni kadencji 2021 - 2024 odbędzie się 28.01.2021 r. o godz. 14.00.