Rada Uczelni

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

19 marca 2019 r. odbyło się spotkanie władz rektorskich  z nowo powołaną Radą Uczelni, a następnie jej pierwsze posiedzenie. Rektor prof. dr hab. Jacek Woźny wręczył członkom Rady, wybranym przez Senat UKW 29 stycznia 2019 r., akty powołania.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni odpowiedzialne zadania.

fot. A. Obiała