Rada Uczelni
Serdecznie witamy na nowej stronie Rady Uczelni! Serdecznie witamy na nowej stronie Rady Uczelni!

Serdecznie witamy na nowej stronie Rady Uczelni!

o jednostce

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce stawia przed członkami Rady Uczelni Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odpowiedzialne zadania. Do obowiązków członków tego gremium należeć będzie m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni i statutu, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią.

Kontakt

Biuro Rektora
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz
p.103
tel.52 34 19 200